Ako sa (ne)poskytujú informácie na Slovensku II.

19.02.2013

Sú príbehy, ktoré akoby nemali konca. Je to zmes neočakávaných krokov, rozhodnutí a konania hlavných postav. Fázy nudného deja striedajú dramatické zápletky. A jednoduchá dejová línia sa zamotáva... Obec Kružná odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu zamietla nakoľko „žiadosť o poskytnutie informácií ... zo dňa 10.1.2013 sme elektronickou poštou nedostali a tak ani v evidencii žiadostí neevidujeme.“