Cena štátu

O projekte:

Cena štátu má za úlohu koncentrovať detailné údaje týkajúce sa príjmov a výdavkov verejnej správy. S pomocou nášho portálu je možné získať komplexný pohľad na to, koľko štát vyberá a míňa a ako sa tieto veličiny menia v čase.

 

Dôležitým cieľom tohto projektu je tiež oboznámiť širokú verejnosť s proporciami slovenských verejných financií, vrátane výdavkov na samosprávu:

 

Projekt realizuje:

Od roku 2006 projekt realizuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

 

Webstránka projektu:

Cena štátu

 

Webstránka súvisiaceho projektu:

Plytvanie štátu

 

Widget projektu:

Cena štátu – daňomer: