Datanest

O projekte:

Datanest bol Alianciou Fair-play (AFP) vytvorený ako nástroj na boj proti korupcii na Slovensku. Cieľom projektu je podľa ústredného sloganu „Sledujte kadiaľ tečú verejné peniaze“ mapovať informácie o peniazoch v politike, verejných zákazkách, dotáciách a desiatkach ďalších informácií o spravovaní verejných financií.

 

Služba Datanest je databáza rôznorodých informácií o fungovaní Slovenska: o vláde, úradoch, politických stranách, hospodárení, ale napríklad aj o väzbách medzi jednotlivými subjektmi pôsobiacimi v rámci krajiny.

 

Väčšinu informácií týkajúcich sa spravovania a fungovania štátu majú úrady povinnosť na vyžiadanie poskytovať verejnosti. Aliancia Fair-play (AFP) si takéto informácie pýta a v podobe surových dát ich následne zverejňuje v Dataneste, medzi nim napríklad nasledovné dáta súvisiace so samosprávou:

 

 

Projekt realizuje:

Od roku 2009 projekt realizuje Aliancia Fair-play (AFP).

 

Webstránka projektu:

Datanest

 

Webstránka súvisiaceho projektu:

ZNasichDani.sk