Dohľad prokurátora: Prípadová štúdia obce Brunovce | 2009

O štúdii:

Práca sa zaoberá skúmaním koncepcie dozoru prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi územnej samosprávy, ktorý je jedným z druhov kontroly štátu voči územnej samospráve. Uskutočňuje sa prostredníctvom nástrojov. Hlavným výskumným cieľom je zhodnotiť ich účinnosť. Vykonaný bude  prostredníctvom kvantitatívneho výskumu textových dokumentov a kvalitatívneho výskumu analýzou prípadovej štúdie. Nástrojmi, ktoré má možnosť prokurátor  uplatňovať na vykonanie dozoru, sú protesty prokurátora, upozornenia prokurátora, návrh prokurátora na začatie konania pred súdom a previerka zachovávania zákonnosti.

Dokument na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
dp_jedlickova.pdf3.27 MB