Online formuláre

Na tomto mieste môžete využiť predpripravené (a čiastočne aj predvyplnené) online formuláre, ktoré si môžete po ich vypísaní vytlačiť, vygenerovať vo formáte PDF alebo v niektorých prípadoch odoslať priamo emailom. Najskôr sa však musíte prihlásiť alebo zaregistrovať. Viac o žiadostiach a formulároch sa dočítate v sekcii: Ako žiadať informácie od samosprávy.

 

Zoznam predpripravených formulárov:

✎ Žiadosť o sprístupnenie informácií (musíte byť prihlásený)

✎ Odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií (musíte byť prihlásený)

✎ Odvolanie proti písomnému rozhodnutiu o nesprístupnení informácií (musíte byť prihlásený)