Hlavní kontrolóri: mestské firmy nás nezaujímajú | 2008

O štúdii:

Monitoring činnosti hlavných kontrolórov miest, ktorý uskutočnila Transparency International Slovensko, bol realizovaný na vzorke 15 najväčších a 10 najmenších slovenských obcí so štatútom mesta.

 

Cieľom monitoringu bolo zmapovať činnosť hlavných kontrolórov miest, a to z hľadiska poctu zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra, poctu vykonaných kontrol hlavného kontrolóra, a to osobitne v rámci mestského úradu, v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta, v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta a spôsob informovania verejnosti o vykonaných kontrolách v rokoch. Sledovaným obdobím boli roky 2006, 2007 a 2008. Zber údajov prebiehal v októbri a novembri 2008.

Dokument na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
sprava_monitoringhk_fin2.pdf192.42 KB