Hodnotenie samosprávnych opatrení

O projekte:

Projekt sa kontinuálne od roku 2002 zameriava na monitoring a štvrťročné hodnotenie prevažne ekonomických a sociálnych opatrení samospráv. V rámci projektu sa vyjadrujú analytici, zástupcovia akademickej obce, samosprávy a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy.

 

Projekt realizuje:

V rokoch 2002 – 2008 projekt realizoval INEKO pod názvom Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny).

Od roku 2009 projekt realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) pod názvom Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO).

 

Webstránka projektu:

CPHR: HSO  | INEKO: HESO-Regióny

 

 

Archív štvrťročných hodnotení samosprávnych opatrení:

 

2013

1. štvrťrok | 2. štvrťrok

 

2012

1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok

 

2011

1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok

 

2010

1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok

 

2009

1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok

 

2008

1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok

 

2007

1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok

 

2006

1. štvrťrok | 2. štvrťrok – 3. štvrťrok | 4. štvrťrok

 

2005

1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok

 

2004

1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok

 

2003

1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok

 

2002

3. štvrťrok | 4. štvrťrok