Hospodárenie miest, obcí a VÚC

O projekte:

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce od roku 2006, dopomôcť k zvyšovaniu tlaku na zlepšovanie finančného zdravia miest, obcí a VÚC, a to najmä prostredníctvom:

  • zberu a zverejnenia údajov o finančnom zdraví všetkých 2928 obcí a 8 vyšších územných celkov (VÚC) od roku 2006. Zverejňovanie údajov, ktoré zbiera (ale nezverejňuje) Ministerstvo financií SR (Datacentrum), ale aj ďalšie údaje nevyhnutné pre hodnotenie finančnej stability, získané pomocou on-line prieskumu medzi obcami,
  • vytvorenia portálu ako trvalej platformy pre zverejnenie týchto údajov v používateľsky prívetivej podobe (vrátane rebríčkov a filtrov),
  • analýzy finančnej stability 50 najväčších slovenských miest a 8 VÚC,
  • odporúčaní na zmenu zákonných kritérií a zavedenia sankcií pre ich lepšie dodržiavanie.

 

Projekt realizuje:

Od roku 2012 projekt realizuje INEKO.

 

Webstránka projektu:

Hospodárenie miest, obcí a VÚC