Malé obce sú zväčša skúpe na informácie

22.03.2013

O tom, ako malé obce hospodária, sa ich obyvatelia zväčša nedozvedia. Viaceré z nich nemajú internetové stránky a na výveskách zverejňujú len strohé informácie a oznamy. Podľa niektorých starostov pri ich finančnej situácii ani niet čo zverejňovať. Pre iných to problém nie je.

 

Súvisiace články

Najdôležitejší zo zákonov

Sprístupňovanie informácií verejnou správou v duchu hesla „Čo nie je tajné, je verejné“ opäť niekomu vadí. Infozákon je zas a znovu v ohrození. Tentoraz sa javí, že baranidlom vlády sa stane samospráva prostredníctvom ZMOS.