Newsletter | 1.9.2013

Formuláre

Jednoduchá cesta k napísaniu žiadosti o sprístupnenie informácie

Dávame do pozornosti online formuláre, prostredníctvom ktorých môžete napísať žiadosti o informácie a adresovať ich vašej samospráve. Formuláre je možné vytlačiť, uložiť vo formáte PDF alebo ihneď prostredníctvom nášho webu odoslať emailom.

Čítať viac

Aktivity

Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) za apríl - jún 2013

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie apríl - jún 2013, vrátane komentárov hodnotiteľov.

Čítať viac

Mesto Michalovce nerešpektuje zhromažďovacie právo

Rušením verejného zhromaždenia môže dôjsť k spáchaniu priestupku proti zhromažďovaciemu právu alebo trestného činu Porušovania slobody združovania a zhromažďovania. Primátorovi mesta Michalovce Viliamovi Záhorčákovi (SMER-SD) Ondrej Dostál zaslal list, v ktorom ho upozornil na protizákonný postup mestského úradu a jeho pracovníkov a vyzval ho, aby v danej veci bezodkladne zabezpečili obnovenie zákonného stavu.

Čítať viac

infoLIST miest a obcí

Informácie už aj o všetkých samosprávach Trnavského kraja

Okrem všetkých 138 miest Slovenska a všetkých mestských častí Bratislavy a Košíc ponúkame infoLIST doplnený nielen o všetky vidiecke obce Bratislavského kraja, ale i o všetky obce Trnavského kraja. Cieľom je postupne doplniť informácie o všetkých obciach SR. 

Čítať viac

Články a blogy

Martin Dubéci: Infožiadosti, diplomovky a buzerované úrady: Výsledky prieskumu

Rozhodli sme sa overiť tvrdenia, že verejné inštitúcie a hlavne obce sú zahltené návalom lenivých študentov, ktorí si nevedia bez nich napísať diplomovku. V priebehu minulého mesiaca sme oslovili 599 obcí, 4 ministerstvá, 3 iné orgány ústrednej štátnej správy, 2 obvodné úrady a 8 pobočiek Sociálnej poisťovne. Pýtali sme sa ich, prostredníctvom žiadosti o sprístupnenie informácie, na počet prijatých infožiadostí, ich predmety a počty zamietnutých žiadostí v období 2010-2013.

Čítať viac

Newsletter

Prihláste sa k odoberaniu našich informácií

Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.

Čítať viac