Newsletter | 28.6.2013

Štúdie

Účasť verejnosti na činnosti samosprávy a možnosť verejnosti ovplyvňovať prijímanie rozhodnutí v samospráve

Účasť verejnosti na činnosti samospráv je zakotvená priamo v Ústave SR, vyplýva z práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných, ako aj zo samotnej podstaty územnej samosprávy. Bližšia úprava účasti verejnosti na činnosti samospráv je obsiahnutá v zákone o obecnom zriadení. V štúdii sa venujeme účasti verejnosti na činnosti samosprávy na Slovensku.

Čítať viac

Uplatňovanie práva na dobrú správu vecí verejných v samospráve

S pojmom dobrej správy sa môžeme stretnúť vo viacerých dokumentoch Európskej únie a Rady Európy. V slovenskej legislatíve sa explicitne pojem dobrej správy nepoužíva, nie je nijako definovaný a slovenský právny systém nezakotvuje právo na dobrú správu. Napriek tomu sa doň princípy dobrej správy premietajú a nachádzajú vyjadrenie v ustanoveniach viacerých zákonov. V štúdii sa venujeme právu na dobrú správu.

Čítať viac

Formuláre

Jednoduchá cesta k napísaniu žiadosti o sprístupnenie informácie

Dávame do pozornosti online formuláre, prostredníctvom ktorých môžete napísať žiadosti o informácie a adresovať ich vašej samospráve. Formuláre je možné vytlačiť, uložiť vo formáte PDF alebo ihneď prostredníctvom nášho webu odoslať emailom.

Čítať viac

Aktivity

ZOMOS, KI a Aliancia Fair-play budú monitorovať voľby starostu v obci Ruská

Zástupcovia troch mimovládnych organizácií budú v sobotu v obci Ruská (okres Michalovce) dohliadať na priebeh nových volieb starostu. Na vyslaní pozorovateľov sa dohodli Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) a Aliancia Fair-play. 

Čítať viac

infoLIST miest a obcí

Informácie o všetkých samosprávach Bratislavského kraja

Okrem všetkých 138 miest Slovenska a všetkých mestských častí Bratislavy a Košíc ponúkame infoLIST doplnený už aj o všetky vidiecke obce Bratislavského kraja. Cieľom je postupne doplniť informácie o všetkých obciach SR. 

Čítať viac

Články a blogy

Ondrej Dostál: Májové hry s obecným zriadením

Smer sa snaží postavenie starostov ďalej posilňovať na úkor zastupiteľstiev. V ZMOS, obhajujúcom predovšetkým záujmy starostov, musia byť s návrhmi poslancov Smeru nadmieru spokojní. Nečudo, veď medzi piatimi predkladateľmi sú dvaja starostovia (Peter Fitz a Viera Mazúrová) a jedna primátorka (Jana Vaľová).

Čítať viac

Newsletter

Prihláste sa k odoberaniu našich informácií

Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.

Čítať viac