Newsletter | 31.5.2013

Štúdie

Zhromaždenia obyvateľov obce a miestne referendá

Bližšia úprava zhromaždení obyvateľov obce je ponechaná prakticky úplne na samotné obce. V prípade miestneho referenda zákon o obecnom zriadení uvádza, že by si samosprávy mali upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda všeobecne záväzným nariadením. V tejto štúdii sa venujeme úprave zhromaždení obyvateľov obce a miestnych referend na úrovni miestnej samosprávy na Slovensku.

Čítať viac

Prístup samospráv k petíciám

Podľa slovenského ústavného súdu predstavuje petičné právo jednu z foriem priamej demokracie a umožňuje občanom zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Z hľadiska správneho práva je kontrola vykonávaná na základe sťažností a petícií jednou z foriem kontroly vo verejnej správe. V štúdii sa venujeme petičnému právu a miestnej samospráve na Slovensku.

Čítať viac

Aktivity

Porušovanie infozákona v samospráve pokračuje

Mesto Spišské Podhradie požadované informácie po odvolaní sprístupnilo. Opäť však pri tom porušilo zákon. Hrubého porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa dopustilo mesto Trenčianske Teplice.

Čítať viac

Štyri novely zákona o obecnom zriadení v parlamente

Na program májovej schúdze Národnej rady SR boli zaradené štyri poslanecké návrhy noviel zákona o obecnom zriadení. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) prináša informáciu o ich obsahu, ich stručné zhodnotenie a svoje odporúčania vo vzťahu ku nim.

Čítať viac

infoLIST miest a obcí

Informácie o všetkých mestách a mestských častiach Bratislavy a Košíc

Viete ako žiadať od samosprávy vášho mesta či mestskej časti informácie? Aká je otvorenosť či hospodárnosť vašej samosprávy v porovnaní s tými ďalšími? Ako vaša samospráva obstaráva a ako zverejňuje informácie o zmluvách, objednávkach či faktúrach? Je vaša samospráva zapojená do projektu Odkaz pre starostu? Cieľom je postupne doplniť tieto a ďalšie informácie nielen o mestách a mestských častiach Bratislavy a Košíc, ale aj o všetkých obciach SR.

Čítať viac

Články a blogy

Ondrej Dostál: V Spišskom Podhradí pustili do gatí a tvária sa, že je to koláčik

Situácia je to bizarná. Spišské Podhradie si uvedomilo, že jeho pozícia odmietajúca sprístupniť mi informácie je neudržateľná a keby nevyhovelo ani môjmu odvolaniu, skončilo by to na súde, ktorý by prehralo. Tak pustilo do gatí a informácie mi zaslalo. Aby sa však naďalej mohlo tváriť, že nepochybilo, tak tvrdí, že to, čo pri pustení do gatí vyprodukovalo, je vlastne koláčik.

Čítať viac

Dušan Sloboda: Návrat k ére národných výborov

Mráz prichádza až z Ficovej tézy, ktorou sa o samosprávnych krajoch zmieňuje, že „štát musí mať zastúpenie v týchto orgánoch“. Premiér, jeho strana a vláda nám dávajú na známosť, že sa chystajú znegovať vývoj, ktorým v roku 1990 po páde totality opätovne vznikla a postupne silnela miestna samospráva v rámci duálneho modelu verejnej správy.

Čítať viac

Newsletter

Prihláste sa k odoberaniu našich informácií

Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.

Čítať viac