Nový starosta Ondavky bude úradovať doma

12.3.2013

Po vyše roku bezvládia si Ondavčania starostu zvolili v druhých doplňujúcich voľbách. Keďže bol obecný úrad predaný v dražbe, miestni odvolili v bývalej predajni potravín. Nový starosta Andrej Marčišin (Smer) verí, že sa mu podarí dostať obec z nútenej správy. 

Novozvolený starosta A. Marčišin si svoju funkciu zopakuje. Starostom už bol v minulosti. Možnú budúcnosť pre malé obce vidí v ich zlučovaní. „Bolo by dobré zaviesť to u nás. Nie nechať obec zaniknúť. Finančné prostriedky by mohli byť vo väčších obciach, ktoré by si zobrali pod svoje krídla malé obce, aby úplne nezanikli,“ dodal Marčišin.