Otvorená samospráva

O projekte:

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) v rámci projektu Otvorená samospráva 2012 zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní v 100 najväčších miestnych samosprávach Slovenska, pričom vychádza zo štyroch zdrojov dát:

  • kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 57%),
  • odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 22,5%),
  • odpovedí samospráv zaslaných na základe neoficiálnych – súkromných žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 17,5%),
  • informácie získane z databázy Úradu pre verejné obstarávanie (váha 3%).

 

Projekt realizuje:

Od roku 2010 projekt realizuje Transparency International Slovensko (TIS).

 

Webstránka projektu:

Otvorená samospráva - obce

Otvorená samospráva - župy

 

Widget projektu:

Hodnotenie otvorenosti samosprávy na príklade mesta Šaľa