Otvorené verejné obstarávanie

O projekte:

Cieľom portálu Otvorené verejné obstarávanie, ktorý je ďalším z projektov Transparency International Slovensko (TIS), je zvýšenie transparentnosti vo verejnom obstarávaní, a to sprehľadnením, agregovaním a triedením informácií o tendroch, ktoré sú zverejňované v oficiálnom Vestníku verejného obstarávania, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie. Užívatelia tak môžu získať bez zložitého vyhľadávania komplexný prehľad o obstarávaniach vrátane porovnávania a sledovania trendov.

 

Portál obsahuje informácie o nadlimitných a podlimitných zákazkách verejného obstarávania od roku 2005 a tiež o podprahových zákazkách verejného obstarávania od apríla 2011.

 

Dáta sú užívateľom sprístupnené v otvorených formátoch (CSV) a surovom stave, čo umožňuje ďalej s nimi narábať a hlbšie ich analyzovať alebo iným spôsobom vizualizovať.

 

Projekt realizuje:

Od roku 2011 projekt realizuje Transparency International Slovensko (TIS).

 

Webstránka projektu:

Otvorené verejné obstarávanie – zaostrené na miestnu samosprávu