Otvorené zmluvy

O projekte:

Od januára 2011 je na Slovensku povinné zverejňovať všetky zmluvy týkajúce sa nakladania s verejnými zdrojmi, majetkom štátu alebo samospráv. Tento krok mal za cieľ robiť verejnú kontrolu lepšie, no sám osebe nestačí.

 

OtvorenéZmluvy.sk sú investigatívna stránka Aliancie Fair-play a Transparency International Slovensko, ktorej úlohou je pomôcť občanom čítať, vyhľadávať a posudzovať výhodnosť zmlúv uzatvorených verejnou správou a jej inštitúciami. Občanom preto ponúka praktické nástroje pre sledovanie zmlúv.

 

Prostredníctvom zapojenia verejnosti do hodnotenia zmlúv sa snaží upozorniť na zmluvy hodné preskúmania - od zmlúv uzavretých na vysoké sumy až po zmluvy obsahujúce nejasnosti alebo formálne chyby.

 

Projekt realizuje:

Od roku 2011 projekt realizuje Aliancia Fair-play (AFP) a Transparency International Slovensko (TIS).

 

Webstránka projektu:

Otvorené zmluvy

 

Webstránka súvisiaceho projektu:

Uš€tri štátu milión

 

Ďalšie webstránky zverejňujúce zmluvy:

Centrálny register zmlúv

Register zmlúv, objednávok a faktúr

eGovZmluvy

zverejňovanie.sk

Obecný portál