Právo na dobrú samosprávu odštartovalo vo Vinodole

Právo na dobrú samosprávu odštartovalo vo Vinodole

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) s finančnou podporou Úradu vlády SR realizuje projekt Právo na dobrú samosprávu, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k samospráve.

 

Prvý z regionálnych workshopov organizoval KI v spolupráci so ZOMOS (Združenie občanov miest a obcí Slovenska) v sobotu 26. januára 2013 v obci Vinodol (okres Nitra). Na workshope sa stretli tri desiatky ľudí z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k miestnej samospráve.

 

Analytik KI Ivan Kuhn, ktorý pôsobí tiež ako poslanec mestského zastupiteľstva v Rožňave, uviedol, že medzi správou vecí verejných v obciach a mestách existujú výrazné rozdiely. Kým v mestách sa podľa Kuhna nekalosti dejú sofistikovane a využívajú sa nedokonalé ustanovenia dané zákonmi, v obciach sa stretávame neraz s bezostyšnými postupmi ignorujúcimi platné zákonné rámce.

 

Predseda občianskeho združenia ZOMOS Vladimír Špánik spomenul príklady desiatok obcí z rôznych regiónov, v ktorých si samosprávy neplnia svoje zákonné povinnosti a práva občanov sú pošliapavané. Juraj Kukla na príklade obce Brunovce poukázal i na to, že občanovi, ktorý sa dostane do stretu so samosprávou a bojuje za svoje práva, nie sú vždy nápomocné ani orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra a súdy.

 

Z vyjadrení účastníkov workshopu vyplynulo, že v mnohých samosprávach sa stretávajú s tým, že nedodržiavanie pravidiel a porušovanie zákonov sa stáva normou a zažitým spôsobom správania našich zvolených zástupcov. Analytik KI Dušan Sloboda však zdôraznil, že i napriek tomu sa prostredníctvom projektu KI „budeme snažiť občanom pomôcť v tom, aby dostávali činovníkov v samospráve do úzkych tým, že budú aktívne brániť svoje práva a požadovať od samospráv plnenie ich povinností v súlade so zákonmi.“

 

Cieľom workshopu vo Vinodole bolo získať od zúčastnených občianskych aktivistov, novinárov a poslancov zastupiteľstiev podnety týkajúce sa problémov, s ktorými sa najčastejšie stretávajú ľudia snažiaci sa o lepšiu správu vecí verejných, ako i najvypuklejších či opakujúcich sa konfliktov so samosprávou. Ondrej Dostál spomenul, že v rámci podpory aktívnych občanov budú pripravené modelové vzorové dokumenty a návody, ako postupovať v jednotlivých konkrétnych situáciách.

 

V marci bude spustená webová stránka, ktorej cieľom bude prepojiť a informačne podporiť aktivity mimovládnych organizácií a lokálnych občianskych iniciatív zamerané na kontrolu samosprávy a uplatňovanie ľudských a občianskych práv vo vzťahu k samospráve. Ďalšie workshopy pre aktivistov sa budú konať dňa 2. marca v Lúčkach pri Kremnici a 23. marca v Rožňave.

 

Dušan Sloboda

analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

 

V Bratislave dňa 28. januára 2013.