Prvá právna pomoc

O projekte:

VIA IURIS sa dlhodobo venuje presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva. Súčasťou týchto aktivít je i internetový manuál Prvá právna pomoc, ktorý je určený jednotlivcom ako i občianskym iniciatívam či iným zoskupeniam. Zámerom je, aby manuál slúžil ako skutočná prvá pomoc pri riešení právnych problémov, ktoré vznikajú pri uplatňovaní práv alebo pri ochrane verejného záujmu. Problémy, s ktorými sa stretávajú aktívni občania v rôznych situáciách, sú často veľmi podobné a ich zdieľanie môže pomôcť k ich efektívnemu riešeniu.

 

Manuál právnej pomoci obsahuje právny komentár k vybraným témam, popisuje priebeh konaní, poskytuje prehľad použiteľných prostriedkov nápravy, zodpovedá na často kladené otázky, poukazuje na úspešné prípady, judikatúru a ponúka vzory podaní, či argumentáciu pri konkrétnych problémoch. Medzi spracovanými témami manuálu je viacero takých, ktoré priamo súvisia so samosprávou:

 

Projekt realizuje:

Od roku 2011 projekt realizuje VIA IURIS.

 

Webstránka projektu:

Prvá právna pomoc