Slovensko – krajina poslancov | 2006

O štúdii:

Pri tejto príležitosti pripravil Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) štúdiu o počte komunálnych poslancov v SR. Štúdia predstavuje v úvode prehľad legislatívy, ktorá je rámcom pre určenie počtu poslancov v obciach, mestách a mestských častiach Slovenska. Ďalej obsahuje analýzu počtu komunálnych poslancov od roku 1990 až do roku 2006, ako i pohľad na počty poslancov v obciach a mestách v prebiehajúcom volebnom období 2002-2006.

 

Ako vyplýva zo štúdie KI, vyše 21 000 komunálnych poslancov volených občanmi v SR súvisí priamo i so sídelnou štruktúrou Slovenska. Tá je výrazne rozdrobená, s veľkým podielom malých obcí s menej než 1 000 obyvateľmi. Táto rozdrobenosť má svoj odraz i v komunálnej politike. Žiadna z obcí do 1 000 obyvateľov by síce podľa zákona nemala mať viac než 7 poslancov, ale keďže tieto obce tvoria takmer dve tretiny všetkých obcí SR, sumárny počet ich poslancov nie je zanedbateľný. Napriek tomu, že tieto obce obýva len 16 percent z celkovej populácie krajiny, ich občania volia viac než 50 percent všetkých komunálnych poslancov Slovenska.

 

Počet obecných poslancov na Slovensku zákon umožňuje znížiť o takmer 6 000. O znížení svojho počtu však majú právo rozhodnúť poslanci sami, tým sa však tento nástroj voči sebe samým zväčša použiť nechce.

 

Súvisiace informácie:

KI: Slovensko – krajina poslancov | mapové a súvisiace mediálne výstupy

Dokument na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
ki_slovensko_krajina_poslancov.pdf2.11 MB