502 Bad Gateway


nginx/1.10.3 (Ubuntu)
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx/1.10.3 (Ubuntu)
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx/1.10.3 (Ubuntu)
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx/1.10.3 (Ubuntu)
Právo na dobrú samosprávu - Newsletter https://samosprava.institute.sk/newsletter/newsletter Slovak Newsletter | 4.2.2014 https://samosprava.institute.sk/newsletter-422014 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h3>Aktivity</h3> <h2>Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) za október - december 2013</h2> <p>Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie október - december 2013, vrátane komentárov hodnotiteľov.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/hodnotenie-samospravnych-opatreni-hso-za-oktober-december-2013">čítať viac</a></p> <h2>PAS: Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2014</h2> <p>Podľa Podnikateľskej aliacnie Slovenska (PAS) sa v roku 2014 priemerná úroveň sadzieb daní z nehnuteľností v 79 okresných mestách SR a mestských častiach Bratislavy oproti predchádzajúcemu roku zvýšila o nepatrných 0,48 %. Sadzby daní z nehnuteľností na rok 2014 upravilo len 15 miest, z ktorých 13 miest sadzby zvýšilo a dve mestá sadzby znížili.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/rebricky-a-kalkulacka-dani-z-nehnutelnosti-2014">čítať viac</a></p> <h3>Články a blogy</h3> <h2>Dušan Sloboda: Ďalšie župné voľby bez žúp</h2> <p>Pochybná legitimita zvolených poslancov i predsedov krajov bude zvádzať k otázke, čo ďalej s takto nadizajnovanou samosprávou. Platí však, že bez realizácie municipalizácie by zrušenie krajov alebo zavedenie troch veľkých krajov vládou jednej strany znamenalo centralizáciu.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/dalsie-zupne-volby-bez-zup">čítať viac</a></p> <h2>Ondrej Dostál: Záhorácke Kocúrkovo</h2> <p>Senická samospráva si robí srandu z vlastných občanov. Mestské zastupiteľstvo Senice sa dnes na návrh senického primátora Ľubomíra Parízeka chystá rozhodnúť o predaji mestského majetku, ktorý už bol predaný a Senica ho už teda nevlastní. Chystá sa ho predať pod cenu. A odôvodňuje to tým, že chce posilniť vplyv iného mesta, konkrétne Skalice. Kocúrkovo ako vyšité.</p> <p><a href="http://dostal.blog.sme.sk/c/344422/Zahoracke-Kocurkovo.html">čítať viac</a></p> <h3>Formuláre</h3> <h2>Jednoduchá cesta k napísaniu žiadosti o sprístupnenie informácie</h2> <p>Dávame do pozornosti online formuláre, prostredníctvom ktorých môžete napísať žiadosti o informácie a adresovať ich vašej samospráve. Formuláre je možné vytlačiť, uložiť vo formáte PDF alebo ihneď prostredníctvom nášho webu odoslať emailom.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/formulare">čítať viac</a></p> <h3>Newsletter</h3> <h2>Prihláste sa k odoberaniu našich informácií</h2> <p>Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/user">čítať viac</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-simplenews-term field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/newsletter/newsletter" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Newsletter</a></div></div></div> Tue, 04 Feb 2014 16:35:47 +0000 admin 1423 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/newsletter-422014#comments Newsletter | 3.12.2013 https://samosprava.institute.sk/newsletter-3122013 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h3>Aktivity</h3> <h2>Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) za júl - september 2013</h2> <p>Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie júl - september 2013, vrátane komentárov hodnotiteľov.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/hodnotenie-samospravnych-opatreni-hso-za-jul-september-2013">Čítať viac</a></p> <h2>e-Democracy Day 2013</h2> <p>Inštitút SGI a Demagog.SK organizovali dňa 27. novembra 2013 neformálnu konferenciu e-Democracy Day, na ktorej boli predstavené viaceré watchdogové projekty zamerané na prácu s otvorenými dátami. E-Democracy buduje verejný priestor s využitím on-line nástrojov, ktoré podporujú účasť na verejnom dianí a budovaní demokracie.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/e-democracy-day-2013">Čítať viac</a></p> <h3>Články a blogy</h3> <h2>Dušan Sloboda: Osem krajov je Mečiarove dedičstvo</h2> <p>"Nezáujem o regionálne voľby je prirodzený, pretože kraje sú od začiatku vytvorené umelo, nie sú to prirodzené regióny, teda župy. Ich umelé hranice vytvorila ešte vláda Vladimíra Mečiara v roku 1996, pričom nemajú žiadnu oporu v histórii, tradíciách alebo geografii. Ľudia sa s nimi nikdy nestotožnili a neverím, že sa to jedného dňa stane," hovorí analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Dušan Sloboda v rozhovore pre Plus 7 dní.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/dusan-sloboda-osem-krajov-je-meciarove-dedicstvo">Čítať viac</a></p> <h2>Ivan Rončák: Financovanie športových klubov - veľká hra na schovávačku</h2> <p>Športové emócie často písali dejiny. Každý má nejakých svojich a v záchvatoch radosti a hrdosti na moderných gladiátorov sa ľahko zabúda, že táto oblasť je dotovaná aj z verejných zdrojov. V Transparency International Slovensko sme sa pozreli, ako je na tom vrcholový šport z hľadiska transparentnosti narábania s verejnými zdrojmi. Nemáme ambíciu hodnotiť správnosť alebo nesprávnosť financovania vrcholového športu, náš pohľad je čisto cez prizmu ochoty zodpovedať sa za použitie vybratých daní. Ako sonda nám poslúžili mužské kluby vo futbale a v hokeji v ich najvyššej ligovej súťaži.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/financovanie-sportovych-klubov-velka-hra-na-schovavacku">Čítať viac</a></p> <h3>Formuláre</h3> <h2>Jednoduchá cesta k napísaniu žiadosti o sprístupnenie informácie</h2> <p>Dávame do pozornosti online formuláre, prostredníctvom ktorých môžete napísať žiadosti o informácie a adresovať ich vašej samospráve. Formuláre je možné vytlačiť, uložiť vo formáte PDF alebo ihneď prostredníctvom nášho webu odoslať emailom.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/formulare">Čítať viac</a></p> <h3>Newsletter</h3> <h2>Prihláste sa k odoberaniu našich informácií</h2> <p>Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/user">Čítať viac</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-simplenews-term field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/newsletter/newsletter" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Newsletter</a></div></div></div> Tue, 03 Dec 2013 09:11:28 +0000 admin 1409 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/newsletter-3122013#comments Newsletter | 3.11.2013 https://samosprava.institute.sk/newsletter-3112013 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h3>Aktivity</h3> <h2 class="p1">Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám</h2> <p>Vyzývame vládu, aby pri pripravovaných zmenách rešpektovala 18 princípov dobrého zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Budeme proces prípravy a schvaľovania novely infozákona pozorne sledovať a sme pripravení upozorniť verejnosť na akékoľvek pokusy obmedzovať jej právo na prístup k informáciám.</p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/vyzva-obcianskej-iniciativy-za-dobry-zakon-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona</h2> <p class="p1">Ministerstvo hospodárstva predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý závažne mení a okliešťuje aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám, a to napriek tomu, že o navrhovaných zmenách neprebehla vôbec žiadna verejná diskusia. Podporte hromadnú pripomienku verejnosti najneskôr počas 4. novembra 2013!</p> <p class="p1"><a href="http://www.changenet.sk/?section=kampane&amp;x=738286">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Články a blogy</h3> <h2 class="p1">Dušan Sloboda: Kraje alebo župy?</h2> <p class="p1">Revízia chybného výberu členenia na osem krajov iným chybným výberom v podobe troch krajov nie je riešením. Do rozhodovania o tom, aký model regionálnej samosprávy zvoliť, by mala prehovoriť i previazanosť regionálneho členenia a municipalizácie, ktorá našu miestnu samosprávu ešte len čaká.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/kraje-alebo-zupy">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Ondrej Dostál: Zhromažďovanie s povoľovaním obmedzeným</h2> <p class="p1">Nerešpektovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a snahy o jeho obchádzanie či účelové prispôsobovanie si nie sú v podmienkach slovenských samospráv zasa až také výnimočné. Takmer štvrťstoročie po Novembri 1989 to síce môže znieť neuveriteľne, ale ani rešpektovanie zhromažďovacieho práva nie je ešte stále v našich obciach a mestách úplnou samozrejmosťou.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/zhromazdovanie-s-povolovanim-obmedzenym">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Neuveriteľná reportáž o šafárení starostu v obci Svätý Kríž</h2> <p class="p1">Pozrite si reportáž Kataríny Začkovej, ktorá bola odvysielaná v septembri 2013. Bývalý starosta Dušan Matejka (bývalý okresný šéf HZDS) sa dve desaťročia k obecnému majetku správal horšie, než akoby mu patril. Ako je možné, že mu bohapusté šafárenie v obci a vytrvalé šliapanie po zákonoch bolo tak dlho tolerované? Je Slovensko skutočne právny štát?</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/neuveritelna-reportaz-o-safareni-starostu-v-obci-svaty-kriz" style="line-height: 1.6em;">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Formuláre</h3> <h2 class="p1">Jednoduchá cesta k napísaniu žiadosti o sprístupnenie informácie</h2> <p class="p1">Dávame do pozornosti online formuláre, prostredníctvom ktorých môžete napísať žiadosti o informácie a adresovať ich vašej samospráve. Formuláre je možné vytlačiť, uložiť vo formáte PDF alebo ihneď prostredníctvom nášho webu odoslať emailom.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/formulare">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Newsletter</h3> <h2 class="p1">Prihláste sa k odoberaniu našich informácií</h2> <p class="p1">Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/user">Čítať viac</a></p> <p class="p1"> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-simplenews-term field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/newsletter/newsletter" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Newsletter</a></div></div></div> Sun, 03 Nov 2013 13:21:08 +0000 admin 1395 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/newsletter-3112013#comments Newsletter | 1.10.2013 https://samosprava.institute.sk/newsletter-1102013 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h3 class="p1">Publikácie a príručky</h3> <h2 class="p1">Miestne referendum o odvolaní starostu</h2> <p class="p1">Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) pripravilo príručku s radami o tom, ako vykonať miestne referendum o odvolaní starostu. Autormi príručky sú Vladimír Špánik a Ivan Rončák.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/miestne-referendum-o-odvolani-starostu-2013">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Aktivity</h3> <h2 class="p1">Obštrukcie pri ohlasovaní zhromaždenia už aj v Banskej Bystrici</h2> <p class="p1">Po Michalovciach sa Banská Bystrica stala ďalším mestom, ktoré občanom robí problémy a obštrukcie pri výkone ich zhromažďovacieho práva. Mesto Banská Bystrica síce nespochybnilo samotné právo zvolávateľov zorganizovať v meste zhromaždenie, pokúsilo sa však zákonne sporným spôsobom dosiahnuť zmenu miesta zhromaždenia, hoci na to neexistovali relevantné dôvody. Zároveň sa mesto bez opory v zákone pokúsilo spoplatniť konanie zhromaždenia prostredníctvom miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/obstrukcie-pri-ohlasovani-zhromazdenia-uz-aj-v-banskej-bystrici">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Články a blogy</h3> <h2 class="p1">Vladimír Špánik a Ivan Rončák: Ako odvolať starostu v referende</h2> <p class="p1">Miestne referendum o odvolaní starostu je vždy o osobnej statočnosti obyvateľov obce, ktorí sa svojim občianskym postojom dokážu aj za cenu rizika nepochopenia a osobnej prehry angažovať za presadenie zmeny mimo volieb, zákonným spôsobom.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/ako-odvolat-starostu-v-referende">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Formuláre</h3> <h2 class="p1">Jednoduchá cesta k napísaniu žiadosti o sprístupnenie informácie</h2> <p class="p1">Dávame do pozornosti online formuláre, prostredníctvom ktorých môžete napísať žiadosti o informácie a adresovať ich vašej samospráve. Formuláre je možné vytlačiť, uložiť vo formáte PDF alebo ihneď prostredníctvom nášho webu odoslať emailom.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/formulare">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Newsletter</h3> <h2 class="p1">Prihláste sa k odoberaniu našich informácií</h2> <p class="p1">Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/user">Čítať viac</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-simplenews-term field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/newsletter/newsletter" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Newsletter</a></div></div></div> Tue, 01 Oct 2013 21:10:56 +0000 admin 1383 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/newsletter-1102013#comments Newsletter | 1.9.2013 https://samosprava.institute.sk/newsletter-192013 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h3>Formuláre</h3> <h2 class="p1">Jednoduchá cesta k napísaniu žiadosti o sprístupnenie informácie</h2> <p class="p1">Dávame do pozornosti online formuláre, prostredníctvom ktorých môžete napísať žiadosti o informácie a adresovať ich vašej samospráve. Formuláre je možné vytlačiť, uložiť vo formáte PDF alebo ihneď prostredníctvom nášho webu odoslať emailom.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/formulare">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Aktivity</h3> <h2 class="p1">Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) za apríl - jún 2013</h2> <p class="p1">Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie apríl - jún 2013, vrátane komentárov hodnotiteľov.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/hodnotenie-samospravnych-opatreni-hso-za-april-jun-2013">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Mesto Michalovce nerešpektuje zhromažďovacie právo</h2> <p class="p1">Rušením verejného zhromaždenia môže dôjsť k spáchaniu priestupku proti zhromažďovaciemu právu alebo trestného činu Porušovania slobody združovania a zhromažďovania. Primátorovi mesta Michalovce Viliamovi Záhorčákovi (SMER-SD) Ondrej Dostál zaslal list, v ktorom ho upozornil na protizákonný postup mestského úradu a jeho pracovníkov a vyzval ho, aby v danej veci bezodkladne zabezpečili obnovenie zákonného stavu.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/mesto-michalovce-nerespektuje-zhromazdovacie-pravo">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">infoLIST miest a obcí</h3> <h2 class="p1">Informácie už aj o všetkých samosprávach Trnavského kraja</h2> <p class="p1">Okrem všetkých 138 miest Slovenska a všetkých mestských častí Bratislavy a Košíc ponúkame infoLIST doplnený nielen o všetky vidiecke obce Bratislavského kraja, ale i o všetky obce Trnavského kraja. Cieľom je postupne doplniť informácie o všetkých obciach SR. </p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/zoznam-miest-a-obci">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Články a blogy</h3> <h2 class="p1">Martin Dubéci: Infožiadosti, diplomovky a buzerované úrady: Výsledky prieskumu</h2> <p class="p1">Rozhodli sme sa overiť tvrdenia, že verejné inštitúcie a hlavne obce sú zahltené návalom lenivých študentov, ktorí si nevedia bez nich napísať diplomovku. V priebehu minulého mesiaca sme oslovili 599 obcí, 4 ministerstvá, 3 iné orgány ústrednej štátnej správy, 2 obvodné úrady a 8 pobočiek Sociálnej poisťovne. Pýtali sme sa ich, prostredníctvom žiadosti o sprístupnenie informácie, na počet prijatých infožiadostí, ich predmety a počty zamietnutých žiadostí v období 2010-2013.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/infoziadosti-diplomovky-a-buzerovane-urady-vysledky-prieskumu">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Newsletter</h3> <h2 class="p1">Prihláste sa k odoberaniu našich informácií</h2> <p class="p1">Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/user">Čítať viac</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-simplenews-term field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/newsletter/newsletter" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Newsletter</a></div></div></div> Sun, 01 Sep 2013 19:56:05 +0000 admin 1373 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/newsletter-192013#comments Newsletter | 28.6.2013 https://samosprava.institute.sk/newsletter-2862013 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h3 class="p1">Štúdie</h3> <h2 class="p1">Účasť verejnosti na činnosti samosprávy a možnosť verejnosti ovplyvňovať prijímanie rozhodnutí v samospráve</h2> <p class="p1">Účasť verejnosti na činnosti samospráv je zakotvená priamo v Ústave SR, vyplýva z práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných, ako aj zo samotnej podstaty územnej samosprávy. Bližšia úprava účasti verejnosti na činnosti samospráv je obsiahnutá v zákone o obecnom zriadení. V štúdii sa venujeme účasti verejnosti na činnosti samosprávy na Slovensku.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/ucast-verejnosti-na-cinnosti-samospravy-a-moznost-verejnosti-ovplyvnovat-prijimanie-rozhodnuti-v">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Uplatňovanie práva na dobrú správu vecí verejných v samospráve</h2> <p class="p1">S pojmom dobrej správy sa môžeme stretnúť vo viacerých dokumentoch Európskej únie a Rady Európy. V slovenskej legislatíve sa explicitne pojem dobrej správy nepoužíva, nie je nijako definovaný a slovenský právny systém nezakotvuje právo na dobrú správu. Napriek tomu sa doň princípy dobrej správy premietajú a nachádzajú vyjadrenie v ustanoveniach viacerých zákonov. V štúdii sa venujeme právu na dobrú správu.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/uplatnovanie-prava-na-dobru-spravu-veci-verejnych-v-samosprave-2013">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Formuláre</h3> <h2 class="p1">Jednoduchá cesta k napísaniu žiadosti o sprístupnenie informácie</h2> <p class="p1">Dávame do pozornosti online formuláre, prostredníctvom ktorých môžete napísať žiadosti o informácie a adresovať ich vašej samospráve. Formuláre je možné vytlačiť, uložiť vo formáte PDF alebo ihneď prostredníctvom nášho webu odoslať emailom.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/formulare">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Aktivity</h3> <h2 class="p1">ZOMOS, KI a Aliancia Fair-play budú monitorovať voľby starostu v obci Ruská</h2> <p class="p1">Zástupcovia troch mimovládnych organizácií budú v sobotu v obci Ruská (okres Michalovce) dohliadať na priebeh nových volieb starostu. Na vyslaní pozorovateľov sa dohodli Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) a Aliancia Fair-play. </p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/zomos-ki-a-aliancia-fair-play-budu-monitorovat-volby-starostu-v-obci-ruska">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">infoLIST miest a obcí</h3> <h2 class="p1">Informácie o všetkých samosprávach Bratislavského kraja</h2> <p class="p1">Okrem všetkých 138 miest Slovenska a všetkých mestských častí Bratislavy a Košíc ponúkame infoLIST doplnený už aj o všetky vidiecke obce Bratislavského kraja. Cieľom je postupne doplniť informácie o všetkých obciach SR. </p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/zoznam-miest-a-obci">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Články a blogy</h3> <h2 class="p1">Ondrej Dostál: Májové hry s obecným zriadením</h2> <p class="p1">Smer sa snaží postavenie starostov ďalej posilňovať na úkor zastupiteľstiev. V ZMOS, obhajujúcom predovšetkým záujmy starostov, musia byť s návrhmi poslancov Smeru nadmieru spokojní. Nečudo, veď medzi piatimi predkladateľmi sú dvaja starostovia (Peter Fitz a Viera Mazúrová) a jedna primátorka (Jana Vaľová).</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/majove-hry-s-obecnym-zriadenim">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Newsletter</h3> <h2 class="p1">Prihláste sa k odoberaniu našich informácií</h2> <p class="p1">Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/user">Čítať viac</a></p> <p class="p1"> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-simplenews-term field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/newsletter/newsletter" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Newsletter</a></div></div></div> Fri, 28 Jun 2013 19:19:46 +0000 admin 890 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/newsletter-2862013#comments Newsletter | 31.5.2013 https://samosprava.institute.sk/newsletter-3152013 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h3 class="p1">Štúdie</h3> <h2 class="p1">Zhromaždenia obyvateľov obce a miestne referendá</h2> <p class="p1">Bližšia úprava zhromaždení obyvateľov obce je ponechaná prakticky úplne na samotné obce. V prípade miestneho referenda zákon o obecnom zriadení uvádza, že by si samosprávy mali upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda všeobecne záväzným nariadením. V tejto štúdii sa venujeme úprave zhromaždení obyvateľov obce a miestnych referend na úrovni miestnej samosprávy na Slovensku.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/zhromazdenia-obyvatelov-obce-a-miestne-referenda-2013">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Prístup samospráv k petíciám</h2> <p class="p1">Podľa slovenského ústavného súdu predstavuje petičné právo jednu z foriem priamej demokracie a umožňuje občanom zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Z hľadiska správneho práva je kontrola vykonávaná na základe sťažností a petícií jednou z foriem kontroly vo verejnej správe. V štúdii sa venujeme petičnému právu a miestnej samospráve na Slovensku.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/pristup-samosprav-k-peticiam-2013">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Aktivity</h3> <h2 class="p1">Porušovanie infozákona v samospráve pokračuje</h2> <p class="p1">Mesto Spišské Podhradie požadované informácie po odvolaní sprístupnilo. Opäť však pri tom porušilo zákon. Hrubého porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa dopustilo mesto Trenčianske Teplice.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/porusovanie-infozakona-v-samosprave-pokracuje">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Štyri novely zákona o obecnom zriadení v parlamente</h2> <p class="p1">Na program májovej schúdze Národnej rady SR boli zaradené štyri poslanecké návrhy noviel zákona o obecnom zriadení. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) prináša informáciu o ich obsahu, ich stručné zhodnotenie a svoje odporúčania vo vzťahu ku nim.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/styri-novely-zakona-o-obecnom-zriadeni-v-parlamente">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">infoLIST miest a obcí</h3> <h2 class="p1">Informácie o všetkých mestách a mestských častiach Bratislavy a Košíc</h2> <p class="p1">Viete ako žiadať od samosprávy vášho mesta či mestskej časti informácie? Aká je otvorenosť či hospodárnosť vašej samosprávy v porovnaní s tými ďalšími? Ako vaša samospráva obstaráva a ako zverejňuje informácie o zmluvách, objednávkach či faktúrach? Je vaša samospráva zapojená do projektu Odkaz pre starostu? Cieľom je postupne doplniť tieto a ďalšie informácie nielen o mestách a mestských častiach Bratislavy a Košíc, ale aj o všetkých obciach SR.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/zoznam-miest-a-obci">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Články a blogy</h3> <h2 class="p1">Ondrej Dostál: V Spišskom Podhradí pustili do gatí a tvária sa, že je to koláčik</h2> <p class="p1">Situácia je to bizarná. Spišské Podhradie si uvedomilo, že jeho pozícia odmietajúca sprístupniť mi informácie je neudržateľná a keby nevyhovelo ani môjmu odvolaniu, skončilo by to na súde, ktorý by prehralo. Tak pustilo do gatí a informácie mi zaslalo. Aby sa však naďalej mohlo tváriť, že nepochybilo, tak tvrdí, že to, čo pri pustení do gatí vyprodukovalo, je vlastne koláčik.</p> <p class="p1"><a href="http://dostal.blog.sme.sk/c/328035/V-Spisskom-Podhradi-pustili-do-gati-a-tvaria-sa-ze-je-to-kolacik.html">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Dušan Sloboda: Návrat k ére národných výborov</h2> <p class="p1">Mráz prichádza až z Ficovej tézy, ktorou sa o samosprávnych krajoch zmieňuje, že „štát musí mať zastúpenie v týchto orgánoch“. Premiér, jeho strana a vláda nám dávajú na známosť, že sa chystajú znegovať vývoj, ktorým v roku 1990 po páde totality opätovne vznikla a postupne silnela miestna samospráva v rámci duálneho modelu verejnej správy.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/navrat-k-ere-narodnych-vyborov">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Newsletter</h3> <h2 class="p1">Prihláste sa k odoberaniu našich informácií</h2> <p class="p1">Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/user">Čítať viac</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-simplenews-term field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/newsletter/newsletter" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Newsletter</a></div></div></div> Thu, 30 May 2013 20:48:56 +0000 admin 750 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/newsletter-3152013#comments Newsletter | 30.4.2013 https://samosprava.institute.sk/newsletter-3042013 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h3>Štúdie</h3> <h2 class="p1">Zverejňovanie informácií samosprávami a aktívne informovanie verejnosti prostredníctvom webstránok</h2> <p class="p1">Okrem individuálneho sprístupňovania informácií na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb majú obce zákonmi stanovenú povinnosť niektoré informácie zverejňovať aktívne. V štúdii sa venujeme povinnému zverejňovaniu informácií na webstránkach miestnej samosprávy.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/zverejnovanie-informacii-samospravami-a-aktivne-informovanie-verejnosti-prostrednictvom-webstranok">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Prístup samospráv k žiadostiam o sprístupnenie informácií</h2> <p class="p1">Oslovili sme 247 samospráv so žiadosťou o sprístupnenie informácií týkajúcich dokumentov upravujúcich využívanie práva na informácie, petičného práva, uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce, miestneho referenda a tiež rokovacie poriadky zastupiteľstiev a komisií. Získané dokumenty sme po analýze a typizácii umiestnili do databázy. To, akým spôsobom nám samosprávy odpovedali (alebo neodpovedali) na tieto žiadosti o informácie, je vyhodnotené v tejto štúdii.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/pristup-samosprav-k-ziadostiam-o-spristupnenie-informacii-2013">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Formuláre</h3> <h2 class="p1">Jednoduchá cesta k napísaniu žiadosti o sprístupnenie informácie</h2> <p class="p1">Dávame do pozornosti online formuláre, prostredníctvom ktorých môžete napísať žiadosti o informácie a adresovať ich vašej samospráve. Formuláre je možné vytlačiť, uložiť vo formáte PDF alebo ihneď prostredníctvom nášho webu odoslať emailom.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/formulare">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">infoLIST miest a obcí</h3> <h2 class="p1">Informácie o všetkých mestách a mestských častiach Bratislavy a Košíc</h2> <p class="p1">Viete ako žiadať od samosprávy vášho mesta či mestskej časti informácie? Aká je otvorenosť či hospodárnosť vašej samosprávy v porovnaní s tými ďalšími? Ako vaša samospráva obstaráva a ako zverejňuje informácie o zmluvách, objednávkach či faktúrach? Je vaša samospráva zapojená do projektu Odkaz pre starostu? Cieľom je postupne doplniť tieto a ďalšie informácie nielen o mestách a mestských častiach Bratislavy a Košíc, ale aj o všetkých obciach SR. </p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/zoznam-miest-a-obci">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Články a blogy</h3> <h2 class="p1">Ondrej Dostál: Viem, ale nepoviem z Trenčianskych Teplíc. A nie je to Mečiar</h2> <p class="p1">Samospráva mesta Trenčianske Teplice vzbudzuje pozornosť širšej verejnosti aj na slovenské pomery mimoriadne ostrým sporom medzi primátorom mesta Štefanom Škultétym a časťou poslancov mestského zastupiteľstva. Najnovšie má šancu zaujať aj priam ukážkovým pošliapaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám.</p> <p class="p1"><a href="http://dostal.blog.sme.sk/c/327058/Viem-ale-nepoviem-z-Trencianskych-Teplic-A-nie-je-to-Meciar.html">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Newsletter</h3> <h2 class="p1">Prihláste sa k odoberaniu našich informácií</h2> <p class="p1">Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/user">Čítať viac</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-simplenews-term field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/newsletter/newsletter" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Newsletter</a></div></div></div> Tue, 30 Apr 2013 20:59:02 +0000 admin 729 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/newsletter-3042013#comments Newsletter | 28.3.2013 https://samosprava.institute.sk/newsletter-2832013 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h3 class="p1">Vzory a modelové dokumenty</h3> <h2 class="p1">Všeobecne záväzné nariadenie obce o organizácii miestneho referenda</h2> <p class="p1">Zámerom predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia je upraviť vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-organizacii-miestneho-referenda">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Všeobecne záväzné nariadenie obce o zhromaždeniach obyvateľov obce</h2> <p class="p1">Zámerom predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia je upraviť zvolanie, prípravu a priebeh zhromaždenia obyvateľov obce alebo jej časti a postup po jeho skončení.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-zhromazdeniach-obyvatelov-obce">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Aktivity</h3> <h2 class="p1">Právo na dobrú samosprávu ponúka vzorové dokumenty pre miestne referendum a zhromaždenie obyvateľov obce</h2> <p class="p1">Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) pripravil ďalšie dva vzorové dokumenty, ktoré upravujú dve formy, ktorými obyvatelia obce podľa ústavy a zákona o obecnom zriadení vykonávajú samosprávu obce. Ide o Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda a Všeobecne záväzné nariadenie o zhromaždeniach obyvateľov obce.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/pravo-na-dobru-samospravu-ponuka-vzorove-dokumenty-pre-miestne-referendum-a-zhromazdenie-obyvatelov">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Právo na dobrú samosprávu má ambíciu pomôcť občanom starajúcim sa o veci verejné</h2> <p class="p1">Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) realizuje projekt Právo na dobrú samosprávu. V rámci neho bolo so žiadosťami o informácie oslovených 247 samospráv (138 miest, 70 vidieckych obcí, 22 mestských častí Košíc a 17 mestských častí Bratislavy). Každej z nich boli e-mailom zaslané dve žiadosti o informácie.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/pravo-na-dobru-samospravu-ma-ambiciu-pomoct-obcanom-starajucim-sa-o-veci-verejne">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Workshop: Právo na dobrú samosprávu nielen na Gemeri</h2> <p class="p1">Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) v spolupráci so Združením občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) organizovali dňa 23. marca 2013 v Rožňave workshop na tému Právo na dobrú samosprávu nielen na Gemer. Prezentácie a súvisiace výstupy nájdete tu.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/pozvanka-na-workshop-pravo-na-dobru-samospravu-nielen-na-gemeri">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">infoLIST miest a obcí</h3> <h2 class="p1">Informácie o všetkých 138 mestách</h2> <p class="p1">Adresu webu vašej samosprávy zrejme poznáte. Poznáte aj mailovú adresu, viete ako žiadať od samosprávy informácie? Aké je otvorenosť či hospodárnosť vašej samosprávy v porovnaní s tými ďalšími? Ako vaše mesto či obec obstaráva a ako zverejňuje informácie o zmluvách, objednávkach či faktúrach? Je vaša samospráva zapojená do projektu Odkaz pre starostu? Cieľom je postupne doplniť tieto a ďalšie informácie nielen o mestách, ale i o mestských častiach Bratislavy a Košíc a všetkých obciach SR. </p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/zoznam-miest-a-obci">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Články a blogy</h3> <h2 class="p1">Dušan Sloboda: Najdôležitejší zo zákonov</h2> <p class="p1">Sprístupňovanie informácií verejnou správou v duchu hesla „Čo nie je tajné, je verejné“ opäť niekomu vadí. Infozákon je zas a znovu v ohrození. Tentoraz sa javí, že baranidlom vlády sa stane samospráva prostredníctvom ZMOS.</p> <p class="p1"><a href="http://blog.etrend.sk/kiosk/2013/03/27/najdolezitejsi-zo-zakonov/">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Newsletter</h3> <h2 class="p1">Prihláste sa k odoberaniu našich informácií</h2> <p class="p1">Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/user">Čítať viac</a></p> <p class="p1"> </p> <p class="p1"> </p> <p class="p1"> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-simplenews-term field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/newsletter/newsletter" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Newsletter</a></div></div></div> Wed, 27 Mar 2013 22:22:01 +0000 admin 621 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/newsletter-2832013#comments Newsletter | 22.3.2013 https://samosprava.institute.sk/newsletter-2232013 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h3 class="p1">Vzory a modelové dokumenty</h3> <h2 class="p1">Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce</h2> <p class="p1">Zámerom predkladaného materiálu je stanoviť pravidlá zverejňovania informácií o činnosti samosprávy obce prostredníctvom internetu. Návrh sa opiera o zákon o slobodnom prístupe k informáciám a na jeho základe upravuje zverejňovanie informácií v podmienkach samosprávy obce.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/pravidla-zverejnovania-informacii-prostrednictvom-internetovej-stranky-obce">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Všeobecne záväzné nariadenie obce o niektorých podmienkach účasti obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce</h2> <p class="p1">Zámerom predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia je vytvoriť podmienky pre účasť obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce. </p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-niektorych-podmienkach-ucasti-obyvatelov-obce-a-dalsich-osob-na">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Aktivity</h3> <h2 class="p1">Ponúkame vzorové dokumenty pre zverejňovanie informácií a participáciu občanov</h2> <p class="p1">Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) pripravil dva vzorové dokumenty, ktoré majú za cieľ pomôcť samosprávam lepšie informovať verejnosť o svojej činnosti a vytvoriť podmienky pre reálne ovplyvňovanie činnosti samosprávy zo strany občanov. Ide o Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce a Všeobecne záväzné nariadenie obce o niektorých podmienkach účasti obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce. </p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/pravo-na-dobru-samospravu-ponuka-vzorove-dokumenty-pre-zverejnovanie-informacii-a-participaciu">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Kuriózne odpovede miest a obcí na žiadosti o informácie</h2> <p class="p1">Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika realizuje projekt Právo na dobrú samosprávu. V rámci neho člen projektového tímu Ondrej Dostál oslovil so žiadosťami o informácie 247 samospráv (138 miest, 70 vidieckych obcí, 22 mestských častí Košíc a 17 mestských častí Bratislavy). Každej z nich e-mailom zaslal dve žiadosti o sprístupnenie informácií. Kým väčšina samospráv odpovedala korektne a v súlade so zákonom, niektoré odpovede boli naozaj kuriózne.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/kuriozne-odpovede-miest-a-obci-na-ziadosti-o-informacie">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Pozvánka na workshop: Právo na dobrú samosprávu nielen na Gemeri</h2> <p class="p1">Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) v spolupráci so Združením občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) si Vás dovoľujú pozvať na workshop na tému Právo na dobrú samosprávu nielen na Gemeri, ktorý sa bude konať dňa 23. marca 2013 v Rožňave. Prihláste svoju účasť tu!</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/pozvanka-na-workshop-pravo-na-dobru-samospravu-nielen-na-gemeri">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">infoLIST miest a obcí</h3> <h2 class="p1">Informácie o stovke najväčších miest</h2> <p class="p1">Adresu webu vašej samosprávy zrejme poznáte. Poznáte aj mailovú adresu, viete ako žiadať od samosprávy informácie? Aké je otvorenosť či hospodárnosť vašej samosprávy v porovnaní s tými ďalšími? Ako vaše mesto či obec obstaráva a ako zverejňuje informácie o zmluvách, objednávkach či faktúrach? Je vaša samospráva zapojená do projektu Odkaz pre starostu? Cieľom je postupne doplniť tieto a ďalšie informácie o všetkých mestách, mestských častiach Bratislavy a Košíc a všetkých obciach SR. </p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/zoznam-miest-a-obci">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Články a blogy</h3> <h2 class="p1">Ivan Kuhn: Kto pridáva prácu samosprávam</h2> <p class="p1">Prečo by ste mali niekomu poslať link na dokument zverejnený na webe, keď si ho môžete pekne vytlačiť, naskenovať a poslať mu ho ako obrázkovú prílohu vo formáte jpg? </p> <p class="p1"><a href="http://kuhn.blog.sme.sk/c/323954/Kto-pridava-pracu-samospravam.html">Čítať viac</a></p> <h2 class="p1">Ondrej Dostál: Purpurová ruža z Vrbového</h2> <p class="p1">Martin sa hrdí titulom Transparentné mesto, ale odmieta sprístupniť informácie, ktoré iné obce a mestá bez problémov poskytujú. V Rožňave a Vrbovom potvrdzujú prijatie infožiadosti priamo primátori a niekedy je s nimi väčšia zábava ako vo filmoch Woodyho Allena.</p> <p class="p1"><a href="http://dostal.blog.sme.sk/c/323735/Purpurova-ruza-z-Vrboveho.html">Čítať viac</a></p> <h3 class="p1">Newsletter</h3> <h2 class="p1">Prihláste sa k odoberaniu našich informácií</h2> <p class="p1">Chcete byť informovaní o novom obsahu na webe projektu Právo na dobrú samosprávu? Prihláste sa k odoberaniu nášho newslettra.</p> <p class="p1"><a href="http://samosprava.institute.sk/user">Čítať viac</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-simplenews-term field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/newsletter/newsletter" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Newsletter</a></div></div></div> Thu, 21 Mar 2013 22:20:51 +0000 admin 529 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/newsletter-2232013#comments