Transparency eLearning

O projekte:

Korupcia na Slovensku sa týka celého verejného sektora, teda štátnej správy a samosprávnych inštitúcii. Aj keď verejný sektor nie je monolit a korupcia má v jednotlivých inštitúciách verejného sektora rôzne podoby a intenzitu, je možné zadefinovať stratégiu, ktorá po jej modifikovaní na konkrétnu inštitúciu pomôže obmedziť tam vyskytujúca sa korupciu.

 

A k tomu by mal dopomôcť aj e-learningový kurz Transparency International Slovensko (TIS) pre obmedzovanie korupcie v miestnej samospráve na Slovensku, zložený z troch hlavných častí:

  • v prvej sa časti sa čitateľ dozvie, čo je korupcia, aké má dopady či príčiny a ako sa môže merať. Ide o pomerne všeobecnú časť, ktorá je doplnená slovenskými reáliami v danej oblasti,
  • druhá časť poskytuje návod, ako postaviť protikorupčnú stratégiu v konkrétnej inštitúcii s odporúčaním začať diagnostikou vašej samosprávy v snahe nájsť jej slabé miesta,
  • tretia časť je svojim rozsahom najväčšia a venuje sa konkrétnym protikorupčným nástrojom tak, aby sa systémovo obmedzil priestor pre korupciu v jednotlivých oblastiach miestnej samosprávy.

E-learningový kurz ponúka množstvo konkrétnych študijných materiálov, odkazov na súvisiacu legislatívu a vzorové dokumenty zoradené podľa oblastí.

 

Projekt realizuje:

Od roku 2012 projekt realizuje Transparency International Slovensko (TIS).

 

Webstránka projektu:

Transparency eLearning