Transparentné mesto

O projekte:

Cieľom projektu Transparency International Slovensko (TIS) je ponúknuť protikorupčnú stratégiu pre mestá. Zavedenie protikorupčných opatrení zameraných na zvýšenie transparentnosti a obmedzenie priestoru pre korupciu má pre mesto pozitívne politické ako aj ekonomické dopady.

 

Komplexná protikorupčná stratégia bola prvýkrát realizovaná v meste Martin, pričom podobný projekt sa následne realizoval napr. v Žiari nad Hronom, Prievidzi, Banskej Bystrici a mestskej časti Bratislava – Ružinov.

 

Projekt realizuje:

V roku 2008 projekt začala realizovať Transparency International Slovensko (TIS) pre mesto Martin.

 

Webstránka projektu:

Transparentné mesto | Projekt Martin – transparentné mesto

 

Webstránka súvisiaceho projektu:

Protikorupčné minimum pre obce