Transparentnosť spoločností založených mestom | 2011

O štúdii:

Hlavným cieľom predkladanej správy z monitoringu TIS je popísať a analyzovať vybrané aspekty fungovania obchodných spoločností s majetkovou účasťou miest.

 

Keď im to vyhovuje, tvária sa ako verejný sektor, keď nie, zdôrazňujú svoj neverejný charakter – obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou miest. Mestské firmy sú zvláštnou inštitúciou – poskytujú verejnoprospešné služby a zároveň pôsobia na voľnom trhu. Niekedy obstarávať musia, inokedy nie. Niekedy musia vyberať zamestnancov výberovým konaním, inokedy zasa nie. Všetko je závislé najmä od výšky podielu verejného sektora v nich. V zásade platí, že čím je podiel miest v týchto spoločnostiach vyšší, tým by aj ich konanie malo byť transparentnejšie.

 

Na začiatku stojí otázka, čo založením obchodnej spoločnosti mestá sledujú. Je to snaha o efektívnejšiu formu zabezpečenia verejných služieb (v porovnaní so zabezpečením vlastnými zamestnancami)? Alebo sa len chcú vyšmyknúť verejnej kontrole?

Dokument na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
publikacia-tis.pdf729.51 KB