Workshop: Právo na dobrú samosprávu

Workshop

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

v spolupráci so Združením občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

 

organizovali dňa 26. januára 2013 vo Vinodole workshop na tému

 

Právo na dobrú samosprávu

 

Workshop bol určený najmä ľuďom, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k miestnej samospráve – občianskym aktivistom, novinárom či poslancom zastupiteľstiev.

 

 

Program workshopu

 

Predstavenie cieľov projektu Právo na dobrú samosprávu

 Dušan Sloboda, Ondrej Dostál, Ivan Kuhn

 

Skúsenosti z pôsobenia ZOMOS s miestnou samosprávou

 Vladimír Špánik, Juraj Kukla

 

Diskusia a brainstorming na témy:

 • Aké sú problémy aktivistov snažiacich sa o lepšiu správu vecí verejných na miestnej úrovni?

 • Ktoré z problémov a konfliktov so samosprávou sú najvypuklejšie či opakujúce sa v rôznych kútoch Slovenska?

 • Aké sú dobré a aké zlé príklady informovania verejnosti, otvorenosti a zverejňovania informácií samosprávami?

 • Aké možnosti dáva platná legislatíva občanom v kontakte so samosprávou?

 • Čo je potrebné v dnešnej legislatíve týkajúcej sa prístupu samospráv k občanom zmeniť?

 

Závery a odporúčania

 

SÚVISIACE A MEDIÁLNE VÝSTUPY:

 

10. november 2012

ZOMOS: Vladimír Špánik: Výročná správa ZOMOS za rok 2012 - príbehy samospráv

 

28. január 2013

KI: Právo na dobrú samosprávu odštartovalo vo Vinodole

Slovenský rozhlas: Dobrá samospráva

 

8. február 2013

SME: Web ponúkne návod na boj so samosprávami, čo ignorujú zákony