Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár, problémy z praxe, rozhodnutia súdov | 2012

O publikácii:

Publikácia obsahuje výklad zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a riešenie problémov a situácií, ktoré vznikajú pri jeho používaní v praxi.

 

Jednotlivé časti publikácie obsahujú výklad základných princípov zákona, výklad konkrétnych kategórií informácií, ktoré sa nesprístupňujú, postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť, výklad týkajúci sa informácií, ktoré musia orgány verejnej moci povinne zverejňovať a výklad o zodpovednosti za porušenie zákona.

 

Publikácia obsahuje aj výňatky zo súdnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú aplikácie zákona o slobode informácií, niekoľko praktických vzorov podaní a úplné znenie zákona o slobode informácií účinné k 1. januáru 2012.

Dokument na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
zpibrozura.pdf1.32 MB