Chybová správa

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor v require_once() (riadok 3066 z /storage/vhost/institute/web/samosprava.institute.sk/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor v require_once() (riadok 113 z /storage/vhost/institute/web/samosprava.institute.sk/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

Žiadame zapojiť verejnosť do prípravy novely zákona o obecnom zriadení

Na zapojenie širšej verejnosti do prípravy novely zákona o obecnom zriadení vyzýva ministra vnútra Roberta Kaliňáka formou otvoreného listu 90 signatárov predovšetkým z radov komunálnych poslancov a občianskych aktivistov.

Návrh novely už dlhšiu dobu pripravuje ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), deje sa tak však sa zatvorenými dverami.

„Pri rešpekte k postaveniu ZMOS-u upozorňujeme, že ZMOS nie je jedinou organizáciou, ktorá reprezentuje aktérov územnej samosprávy. ZMOS reprezentuje predovšetkým starostov a primátorov tých samospráv, ktoré združuje. Na činnosti samosprávy sa však podieľajú aj poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri a aktívni občania pôsobiaci v množstve občianskych iniciatív, mimovládnych organizácií a neformálnych združení. Z prípravy novely boli vynechaní aj Únia miest Slovenska a Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Žiadame preto ministra Kaliňáka, aby ešte pred začatím medzirezortného pripomienkového konania prizval k tvorbe novely aj ďalšie organizácie reprezentujúce jednotlivé zložky samosprávy a občianskej spoločnosti a umožnili im vyjadriť sa k pripravovanému návrhu a k potrebným zmenám v zákone,“ uvádza jeden z iniciátorov výzvy Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) a poslanec obecného zastupiteľstva vo Vinodole.

Spolu so ZOMOS-om, ktorý združuje komunálnych poslancov a aktívnych občanov z rôznych obcí a miest, stoja za výzvou ministrovi ďalšie dve mimovládne organizácie, ktoré sa fungovaním územnej samosprávy dlhodobo zaoberajú na expertnej úrovni – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI). Okrem desiatok poslancov obecných, mestských a miestnych zastupiteľstiev a občianskych aktivistov sú pod výzvou podpísaní aj traja starostovia (Daniel Gelien, obec Slaská, Miroslav Porochnavý, obec Kochanovce, Dana  Čahojová, mestská časť Bratislava - Karlova Ves), dvaja hlavní kontrolóri (Ida Ivánová, obec Vlčany, Adrian Macko, mesto Krupina) a traja poslanci NR SR, ktorí sú zároveň aj komunálnymi poslancami (Ondrej Dostál, Vladimír Sloboda, Viera Dubačová).

Člen ZOMOS a bratislavský mestský poslanec Ondrej Dostál poukazuje na odlišnú prax na ministerstve spravodlivosti, ktoré v rámci prípravy novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám vytvorilo pracovnú skupinu so širokým zastúpením štátnej správy, samosprávy aj mimovládnych organizácií. „Aj zákon o tvorbe právnych predpisov predpokladá, že právne predpisy by sa mali pripravovať za účasti verejnosti. Zvlášť dôležité je to pri takých právnych predpisoch, ktoré sa významne dotýkajú práv a povinností občanov. Zákon o obecnom zriadení nepochybne je takým predpisom. Ministerstvo vnútra si nesplnilo ani povinnosť pred spustením tvorby návrhu zákona v dostatočnom časovom predstihu zverejniť predbežnú informáciu o jeho príprave,“ upozorňuje Ondrej Dostál

Zákon o obecnom zriadení je najdôležitejším právnym predpisom upravujúcim pôsobenie miestnej samosprávy. Je preto dôležité, aby bol pripravovaný transparentne a za účasti všetkých relevantných aktérov.

 

Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol

Ondrej Dostál, člen ZOMOS, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava

 

Dňa 9. mája 2017.

 

 

Príloha:

 

Otvorený list ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi

 

Vážený pán

Robert Kaliňák

podpredseda vlády a minister vnútra

 

Vážený pán minister,

 

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s návrhom novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa našich informácií ministerstvo vnútra už dlhšiu dobu pripravuje takýto návrh v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Rešpektujeme postavenie ZMOS ako reprezentatívnej organizácie významnej časti obecných a mestských samospráv, chceli by sme Vás však upozorniť, že ZMOS nie je jedinou organizáciou, ktorá reprezentuje aktérov územnej samosprávy. Nie všetky obce a mestá sú členmi ZMOS-u. Okrem starostov a primátorov, ktorých ZMOS reprezentuje predovšetkým, sa na činnosti samosprávy podieľajú aj poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri a aktívni občania pôsobiaci v množstve občianskych iniciatív, mimovládnych organizácií a neformálnych združení.

Vyzývame Vás preto, aby ste ešte pred predložením návrhu novely zákona o obecnom zriadení do medzirezortného pripomienkového konania prizvali k jeho príprave aj ďalšie organizácie reprezentujúce jednotlivé zložky samosprávy a občianskej spoločnosti a umožnili im vyjadriť sa k pripravovanému návrhu a k potrebným zmenám v zákone.

Zákon o obecnom zriadení je najdôležitejším právnym predpisom upravujúcim pôsobenie miestnej samosprávy. Je preto dôležité, aby bol pripravovaný transparentne a za účasti všetkých relevantných aktérov.

Poukazujeme na prebiehajúcu prípravu návrhu novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v rámci ktorej ministerstvo spravodlivosti vytvorilo pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov štátnej správy, samosprávy i mimovládnych organizácií. Sme presvedčení, že podobne by malo postupovať aj ministerstvo vnútra pri príprave novely zákona o obecnom zriadení.

Návrh novely zákona o obecnom zriadení nie je obsiahnutý v Pláne legislatívnych úloh vlády na rok 2017. Návrh novely zákona sa nevypracúva na základe vládou schváleného legislatívneho zámeru, a preto malo ministerstvo vnútra povinnosť pred spustením tvorby návrhu zákona v dostatočnom časovom predstihu zverejniť predbežnú informáciu. Táto povinnosť ministerstvu vypláva z § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z čl. 10 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Pripomíname, že ministerstvo vnútra si túto povinnosť dosiaľ nesplnilo.

Ako vyplýva z § 2 ods. 1 zákona o tvorbe právnych predpisov, právne predpisy by sa mali pripravovať za účasti verejnosti. Zvlášť dôležité je to pri takých právnych predpisoch, ktoré sa významne dotýkajú práv a povinností občanov. Zákon o obecnom zriadení nepochybne je takým predpisom. Žiadame Vás preto, aby ste prizvali verejnosť k tvorbe novely zákona o obecnom zriadení ešte pred začatím medzirezortného pripomienkového konania.

 

Dňa 9. mája 2017.

 

Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol

Ondrej Dostál, člen ZOMOS, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava

Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Martin Kollárik, projektový manažér a výskumník SGI

Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)

Dušan Sloboda, analytik KI

Ivan Kuhn, analytik KI, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava

Vladimír Dulla, poslanec zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, tajomník a člen Správnej rady ZOMOS

Richard Drutarovský, člen ZOMOS, poslanec mestského zastupiteľstva, Prešov

Peter Uhlar, poslanec obecného zastupiteľstva, Zlatá Baňa, člen Správnej rady ZOMOS

Vladimír Pirošík, člen ZOMOS, poslanec mestského zastupiteľstva, Banská Bystrica

Ida Ivánová, hlavná kontrolórka obce Vlčany

Timotej Krajmer, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol

Adrian Macko, hlavný kontrolór mesta Krupina, člen ZOMOS

Marianna Babiaková Kapcalová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Biel

Milan Lichý, poslanec mestského zastupiteľstva,  Banská Bystrica

Kristián Varga, poslanec obecného zastupiteľstva, Vlčany

Kamil Bodnár, aktivista, Stropkov, Bratislava

Matúš Bischof, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava

Jana Slušňáková, komunálna aktivistka, Bešeňová

Jaroslav Slušňák, aktivista, Bešeňová

Ondrej Klekner, poslanec obecného zastupiteľstva, Nalepkovo

Jana Turanská, poslankyňa MsZ Senec

Daniel Gelien, starosta obce Slaská

Maria Kurz, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Vlčany

Jozef Bakša, poslanec mestského zastupiteľstva, Sliač

Martina Brisudová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Poltár

Milena Veresova, poslankyňa MsZ Šaľa, členka ZOMOS

Anna Pustá, aktivistka v samospráve, Krajná Poľana

Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) Košice 2013

Ladislav Rovinský,  Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Roland Szabó, poslanec obecného zastupiteľstva, Blhovce

Martina Tóčiková, poslankyňa  mestského zastupiteľstva, Poltár

Daniel Kamas, poslanec mestského zastupiteľstva, Poltár

Jaroslav Polaček, poslanec MsZ Košice a MZ Košice – Sever

Marcel Gibóda, poslanec MsZ Košice a  MZ Košice - Sever

Peter Podhorský, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol

Mária Turišinová  Drozdová, aktivistka, Krajná Poľana

Jana Bulikova, poslankyňa obce Ostrý Grúň

Rastislav Tešovič, poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Devínska Nová Ves, aktivista občianskeho združenia Devínska Inak

Veronika Veslárová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva Bratislava - Devínska Nová Ves, aktivistka občianskeho združenia Devínska Inak

Lenka Hlaváčová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva Bratislava - Devínska Nová Ves, aktivistka občianskeho združenia Devínska Inak

Michal Gašparík, poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Devínska Nová Ves, aktivista občianskeho združenia Devínska Inak

Miroslav Porochnavý, starosta obce  Kochanovce

Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava - Rača

Tomáš Polák, aktivista, OZ Červeník

Miriam Farkalinová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Markušovce

Peter Fulla, poslanec obecného zastupiteľstva, Markušovce

Svetlana Václavíková, aktivistka, členka ZOMOS, Poltár

Károly Simon, poslanec obecného zastupiteľstva, Zemianska Oľča

Mária Hudáková, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Senec

Jana Némethová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Senec

Ján Maglocký, poslanec mestského zastupiteľstva, Senec

Peter Sedala, poslanec mestského zastupiteľstva, Senec

Zuzana Gábrišová Košecová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Senec

Ladislav Žittňan, poslanec mestského zastupiteľstva, Senec

Marianna Glončáková, občianska  aktivistka, Senec

Branislav Baričák, občiansky aktivista, Senec

Martina Jančovičová, občianska aktivistka, Senec

Roman Pál, občiansky aktivista,  Senec

Ján Raclavský, Centrum pre otvorenú politiku

Magdaléna Vincová, poslankyňa OZ obce Čierne Pole

Juraj Smatana, poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, TSK,  Klub Strážov

Elena  Pätoprstá, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava, Nádej pre Sad Janka Kráľa

Michal Cimmerman, poslanec mestského zastupiteľstva, Zlaté Moravce

Elena Šmídová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Naháč

Martin Duraj, poslanec obecného zastupiteľstva, Bacúch

Jana Lopatková, poslankyňa  obecného zastupiteľstva, Naháč

Vladimír Sloboda, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava - Ružinov, poslanec NR SR,

Martin Mlynek, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava - Dúbravka

Lucia Štasselová, mestská a miestna poslankyňa v Bratislave za mestskú časť Ružinov

Ľuba Vávrová, občianska aktivistka, Miloslavov

Dana  Čahojová, starostka  mestskej časti, Bratislava - Karlova Ves

Lucia Benčatová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Jazernica

Viera  Dubačová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Banská Bystrica, poslankyňa NR SR

Rastislav Trnka, poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Samuel Bendík, poslanec obecného zastupiteľstva, Spišské Tomášovce

Marcela Kohútová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Nemecká

Marta Balážová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Zlaté Moravce

Antónia Mikulíková, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Dojč

Tomáš Klučár, poslanec obecného zastupiteľstva, Markušovce

Ladislav Lörinc, poslanec miestneho zastupiteľstva, Košice - Sídlisko KVP

Miroslav Bobák, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec

Patrik Voltmann, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec

Miloslav Drgoň, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec

František Duchoň, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec

Juraj Šiška, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec

Rastislav Hauliš, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec

Zlatko Vladovič, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec

Peter Ulík, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec

Stanislava Brestovanská, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec