online formuláre

Ponúkame servis pre občana i samosprávu

Postup, ako žiadať o informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, elektronické formuláre pre žiadateľov o informácie, vzorové modelové dokumenty pre samosprávy či manuály, ako má samospráva zverejňovať informácie. Tieto a ďalšie informácie poskytuje táto webstránka, ktorá je jedným z výstupov projektu Právo na dobrú samosprávu realizovaného Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika (KI).

Právo na dobrú samosprávu ponúka e-formuláre pre žiadateľov o informácie

Žiadosti o informácie bude odteraz možné zasielať samosprávam, ale aj ostatným povinným osobám prostredníctvom webstránky. Stačí vyplniť formulár, ktorý sa nachádza na stránke, a žiadosť bude príslušnej samospráve odoslaná elektronickou poštou. Alebo si ju žiadateľ môže uložiť, vytlačiť a poslať klasickou poštou. Ide o jeden z výstupov projektu Právo na dobrú samosprávu, ktorý realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI).

Subscribe to RSS - online formuláre