Ako má samospráva zverejňovať informácie

Ako má samospráva zverejňovať informácie o svojej činnosti na webstránke a úradnej tabuli
Ako má samospráva zverejňovať informácie o činnosti zastupiteľstva
Ako má samospráva zverejňovať informácie o všeobecne záväznom nariadení
Ako má samospráva zverejňovať informácie o záverečnom účte
Ako má samospráva zverejňovať informácie o rozpočte
Ako má samospráva zverejňovať informácie o odmeňovaní poslancov zastupiteľstva